Forskningsbilagor

Här publicerar vi fr.o.m. 2022 årsrapporternas forskningsbilaga separat.

Bilagan innehåller en kortare sammanfattning av pågående forskning, publicerade artiklar samt avhandlingar med registerdata från HAKIR.


2022