Första vetenskapliga artikeln med registerdata från HAKIR är nu publicerad.

Grattis till Malin Zimmerman och medförfattare. I flik Forskning  ovan hittar ni också en populärvetenskaplig sammanfattning.