Funktionsuppföljningar under coronapandemin

I utökad registrering i HAKIR kallar vi in patienter för bedömning av handfunktionen tre och tolv månader efter operation. Diagnosgrupper som omfattas är tumbasartros, proteskirurgi och böjsenskador samt handledskirurgi vid enstaka kliniker. Under pandemin ställer vi in alla inte helt nödvändiga sjukhusbesök. Vi kommer alltså att få att stort bortfall för HAKIR- bedömningar åtminstone under resten av våren.

Vi föreslår att funktionsbedömningar görs i samband med inplanerade rehabiliterings- eller läkarbesök, men varje klinik avgör om det är lämpligt att kalla in för extra besök eller ej.

Tre månadersundersökningar behöver göras tidigast 2 veckor före och senast 2 veckor efter planerat datum. Ettårsuppföljningar kan göras 2 månader före eller efter ettårsdatumet.

Vi hoppas att vanliga rutiner snart kan återupptas.  Tack för allt bra arbete som görs i vårt kvalitetsregister.

Marianne Arner, registerhållare HAKIR