Givande digital HAKIR-dag!

22 april genomfördes vår digitala HAKIR dag. Uppslutningen var stor, totalt var vi 55 deltagare från hela landet som kunde mötas via teams.

Vi fick möjlighet att ta del av varandras utmaningar, utbyta erfarenheter och reflektera över hur vi tillsammans på bästa sätt kan fortsätta att utveckla den handkirurgiska vården.

Marianne Arner delgav oss hur pandemin påverkat Handkirurgin i Sverige, vad vi så här långt kan utläsa ur vårt register. Vi fördjupade oss även i vad handkirurgisk vårdkvalité innebär.

Vår inbjudna föreläsare Susanna Lagersten från QRC Stockholm föreläste för oss om hur HAKIR kan användas som ett verktyg i datadrivna förbättringsarbeten. Alla som deltog kommer få ta del av minnesanteckningar och föreläsarnas presentationer. Via menti-frågor och grupparbeten skapades delaktighet.

På den avslutande menti-frågan, vad vi tog med oss från dagen svarade vi så här:

Stort tack till er alla som deltog med härligt engagemang och kloka bidrag!

I höst, 18–19/11 hoppas vi kunna samlas fysiskt för nästa HAKIR-dag, mer information kommer.

Hälsningar Marianne och Annika