HAKIR-dagen 22 april

Välkomna till vår nationella registerdag för HAKIR.  Mötet riktar sig till alla medarbetare inom handkirurgi med intresse för kvalitetsuppföljning. Fokus i år är användning av registerdata för att förbättra vården. Vi har bjudit in Susanna Lagersten från kvalitetsregistercentrum för att inspirera oss inför fortsatta förbättringsarbeten. Program

På grund av pandemin blir mötet helt digitalt och länk till mötet kan fås av lokal koordinator alternativt kontakta Annika Elmstedt, ae@hakir.se

Varmt Välkomna!

Marianne Arner registerhållare , Annika Elmstedt nationell koordinator