HAKIR i Corona-tider

Hela sjukvården är i nuläget ansträngd och vi på HAKIR har förståelse för att det handkirurgiska kvalitetsregistret kan komma lite i bakgrunden. Vi tycker ändå det är viktigt att även fortsatt sköta grundregistreringen som vanligt. Detta innebär att erbjuda patienterna att fylla i preoperativ enkät och sedan lägga in alla utförda operationer i Grundformulär operation (002). Genom att vi får in registerdata även under denna svåra period kan vi sen i efterhand analysera hur handkirurgin påverkats på olika ställen i landet.

Som en lite positiv nyhet kan vi berätta att den nya kodboken för handkirurgiska diagnos – och operationskoder nu blivit tryckt och den har skickats ut till alla deltagande enheter. En sökbar pdf läggs ut på denna sida och finns även på Svensk Handkirurgisk Förenings sida. Vi hoppas att boken kan stimulera till ökad noggrannhet i kodsättning.

Koder är viktiga generellt inom sjukvården för statistik och för att bedöma vårdtyngd och ersättningar. För HAKIR  behövs korrekta koder att kunna tolka insamlade data.

Bästa HAKIR-hälsningar med hopp om en snart ljusare framtid. Marianne Arner, Registerhållare