HAKIR i pandemitider

En enkät har under hösten skickats ut till landets lokala HAKIR-koordinatorer. Frågorna rör hur arbetet med HAKIR påverkats under pandemin. 9 svar har kommit in och vi vill tacka för er medverkan. För att ta del av enkätsvaren, klicka här.