HAKIR – månadens register på RCSyd´s hemsida

Vad är du mest stolt över gällande registret?
– Det multiprofessionella och nationella samarbetet inom handkirurgin som vi på relativt kort tid skapat genom HAKIR är jag mycket stolt över. Vårt fokus på patientrapporterade data är också en styrka eftersom handkirurgi i mycket gäller att förbättra livskvalitet och då måste vi involvera våra patienter i utvärderingen av vården /Marianne Arner

Läs hela artikeln här: