HAKIRs enkätflöde

Nu  förenklas och förbättras HAKIRs enkätflöde!

1/12 2022 går hela HAKIRs enkätflödet över till utskick via 1177 vårdguidens e-tjänster. I samband med övergången blir även PREM-enkäten (Patient reported experience outcome measures) som utgår 3 veckor efter patientens operation nationell.

Vår registerplattform 3C kommer inte vara tillgänglig för inmatning av formulär 1-4/12 då själva uppgraderingen sker, alla registreringar måste matas in i efterhand.  Registerportalen får i samband med uppgraderingen även en ny patientöversiktsfunktion där man snabbt kan få en överblick över patientens registrerade poster. För mer detaljerad information kontakta din lokala HAKIR-koordinator.

Annika Elmstedt nationell registrekoordinator