Handbok framtagen av QRC

Handbok för kvalitetsregister med SLL som huvudman är framtagen av registercentrumet QRC Stockholm och reviderad februari 2017, som i sin tur har låtit oss publicera en länk. Handboken guidar i första hand de kvalitetsregister som har SLL som huvudman i sin registerhantering och innehåller grundläggande information om hur organisationen kring ett kvalitetsregister kan se ut och lite mer detaljerad information om olika författningar och riktlinjer som berör ett kvalitetsregisters verksamhet.

Handbok för kvalitetsregister med SLL som huvudman