Inför 2024

Nu närmar sig årsskiftet, här några viktiga datum och nyheter:

   Sista dag för inmatning av formulär för 2023 är måndagen den 22 januari

Vår årliga HAKIR-dag planeras till den 17 april på Södersjukhuset i Stockholm, efterföljande arbetsgruppsmöten till den 18/4, inbjudan kommer i början av året

 

Vi har nu öppnat upp våra formulär för uppföljning av nervskada i handledsnivå.

Medianus och ulnaris avskärningarna är många gånger svåra skador och en mycket viktig patientgrupp att kunna följa upp via vårt register, vi önskar alla regionenheters delaktighet.

4a Nervskada handledsnivå operation

4b Nervskada handledsnivå funktion

 

Tack för era fina insatser med registreringen ute på enheterna! Marianne Arner registerhållare, Annika Elmstedt nationell koordinator