Information angående utökad registrering

Vissa formulär som inte används nationellt är nu inaktiverade vilket innebär att rullistan med formulär i 3C är kortare än tidigare.

Utökad registrering i HAKIR innebär att man registrerar ett utökat operationsformulär (a) samt även funktionsformulär (b) preoperativt samt 3 och 12 månader postoperativt för dessa diagnoser:

  • HAKIR 02a och b – Flexorsenskada zon I och II (i detta fall dock ingen preoperativ funktionsmätning)
  • HAKIR 05a och b – Tumbasartros
  • HAKIR 06a och b – Proteskirurgi
  • HAKIR 07a och b -Skafoideumkirurgi
  • HAKIR 08 a och b – Interkarpal artrodes och PRC operation
  • HAKIR 11a – Cerebral pares (i nuläget finns inget funktionsformulär)
  • HAKIR 12 – Medfödda avvikelser (ett diagnosformulär som fylls i preop)

Förutom dessa formulär för utökad registrering finns vissa andra formulär tillgängliga som används lokalt, ex. plexusskador.

Samtliga formulär som tagits fram till HAKIR, även de som inte använts, har legat öppna och åtkomliga i rullistan för formulär i 3C. Nu har vi inaktiverat vissa av dem så att endast de formulär som ska användas finns tillgängliga. Vi hoppas att detta ska göra det hela mer lättarbetat då listan inte blir lika lång.

Samtliga formulär som tagits fram till HAKIR finns kvar på hemsidan. Om någon enhet önskar aktivera något formulär för lokal användning, vänligen kontakta HAKIR-kontoret.