Information från registerhållaren

Nu har vi en ny nationell registerkoordinator på plats. Vi välkomnar Maria Mering som närmast arbetat med Gyncancerregistret på Karolinska universitetssjukhuset. Kontaktuppgifter är uppdaterade på hemsidan och vi kommer successivt att se över alla dokument så att det står rätt uppgifter överallt.

Vi kan också berätta att vi hade ett tekniskt problem med vår webenkät i måndags 16 september när vi flyttade funktionen som skickar ut enkäter. Funktionen ligger nu helt inne i själva registret. Detta är en förändring som vi önskat sedan en tid tillbaka mest för att minska beroendet av privata aktörer. Nu skall det hela vara på plats och förhoppningsvis fungera bra igen.

Någon har kanske också noterat att utdatarapporterna (till höger på sidan) inte blivit uppdaterade sedan juni. Detta beror på Qlikview administrationen i Region Skåne. Felet är anmält och skall förhoppningsvis snart vara åtgärdat.

Marianne Arner, registerhållare