Inställd HAKIR-dag

Höstens planerade HAKIR-dag är tyvärr inställd. Alla verksamheter har en ökad belastning efter pandemin och några enheter har reserestriktioner. Fokus för verksamheterna ligger framförallt på arbete med lokala flöden då många patienter nu står i kö i väntan på operation.

Vi från centrala arbetsgruppen kommer istället göra flera verksamhetsbesök närmaste halvåret och ha tätare digitala avstämningar med alla enheter.

Vi hoppas kunna ta nya tag för en fysisk HAKIR-dag till våren.

Hälsningar Annika Elmstedt, nationell koordinator och Marianne Arner registerhållare