Känselträning – broschyr

Efter en nervreparation växer nervfibrerna ut till nya hudområden och beröring av dessa hudområden projiceras då inom nya områden i hjärnbarken. Det sker en funktionell omorganisation i hjärnan – handen ”talar ett nytt språk” till hjärnan och patienten behöver känselträning för att lära sig tolka de nya signalerna.

Det finns idag evidens för att använda sig av hjärnans plastiska förmåga i träningen s k guided plasticity, och att starta känselträningen tidigt – direkt efter kirurgin.

(Rosén B et al. Enhanced early sensory outcome after nerve repair as a result of immediate post- operative re-learning: a randomized controlled trial. J Hand Surg, European Volume. 2015; 40 (6), 598-606, Vikström Pet al.The effect of early relearning on sensory recovery 4 to 9 years after nerve repair: a report of a randomized controlled study. J Hand Surg, European Volume. 2018; 43 (6), 626-630)

Den patientbroschyr man använder sig av vid Handkirurgens Rehabavdelning i Malmö vid känselträning efter medianus- och ulnarisnervskador finns nu för nerladdning på hemsidan under Personalinformation – Nationella mätmanualer.

Birgitta Rosén, Lektor, leg. arb. ter, docent / OT, Associate Professor, Inst f translationell medicin /Handkirurgi /Hand Surgery, Lund University