Köldkänslighet och karpaltunnelsyndrom

I en nyligen publicerad studie med data från HAKIR har vår forskargrupp tittat på köldkänslighet vid karpaltunnelsyndrom. Studien visade att köldkänslighet förbättras efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom.

Köldkänslighet är ett besvärligt symtom, som visar sig som domningar, smärta, stelhet och svaghet när den drabbade handen utsätts för kyla. Det är vanligt vid olika typer av nervskador och nervinklämningar. Vi undersökte köldkänslighet vid karpaltunnelsyndrom (inklämning av medianusnerven där den löper genom handleden). Alla som opererats för karpaltunnelsyndrom under åren 2010-2016 och var med i HAKIR (n=10 746) inkluderades i studien. Patienterna inbjöds att svara på två frågeformulär om sina besvär (QuickDASH som frågar om funktionen i den drabbade armen och HQ-8 som innehåller frågor om olika symtom, däribland en fråga om köldkänslighet) innan operationen samt 3 och 12 månader efter operationen. Frågan om köldkänslighet var poängsatt 0-100, där 100 är mesta möjliga besvär. Vi delade in patienterna i tre grupper – mild köldkänslighet (0-30 poäng), medelsvår köldkänslighet (30-70 poäng) och svår köldkänslighet (70-100 poäng). Medelåldern bland alla patienter var 56 år och 7150/10746 (67%) var kvinnor. Gruppen av patienter med svår köldkänslighet skattade sin funktionsnivå som sämre än de med mild köldkänslighet både innan och efter operationen. Köldkänsligheten förbättrades i alla tre grupperna efter operationen. Det är viktigt att informera patienter med svår och medelsvår köldkänslighet om att det finns en risk för kvarstående symtom efter kirurgisk behandling av karpaltunnelsyndrom.

Malin Zimmerman, MD, PhD, Department of Translational Medicine – Hand Surgery, Lund University