Korrigerade fel i Årsrapporten för 2015

Tyvärr har vi upptäckt några små, men lite tråkiga fel i årsrapporten för 2015. De är korrigerade i den version som nu ligger på hemsidan och det senast upptryckta papperversionerna.

Felen är följande:

  • sid 4 andra stycket, fjärde raden. Sista siffran skall vara 84,4% (samma som i tabellen längre ned).
  • sid 16, tabell 6. Procentsatserna för andel patienter uppföljda 12 månader har blivit fel. Skall vara: Linköping 7,7%, Malmö 20,4%, Stockholm 23,6%, Umeå 7,4%,  Uppsala 21,6% och totalt 20,6%.
  • sid 17 andra stycket, rad 8. Skall vara “I Malmö hade 94% av patienterna opererats inom 3 dagar.”

Beklagar dessa fel, men det är många siffror att hålla reda på. Hör av er om ni skulle upptäcka något mer som kan vara fel. Marianne Arner