Mindre ändringar i befintliga formulär

Vi har gjort mindre justeringar och tillägg i befintliga formulär:

  • Opererad sida hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär.
  • Huvudoperatör och Assistent hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär.
  • Alternativet “Narkos” har lagts till under “Anestesiform” i 02a Flexorsenskada operationsformulär.
  • Följande alternativ har lagts till som orsak till reoperation i 002 Grundformulär operation: Ledinstabilitet, Sekundär artrosutveckling, Recidiv av ganglion eller tumör, Kvarvarande främmande kropp.
  • Rutorna för operatörs och assistents initialer har låsts till 4 tecken.

Släng eventuella gamla pappersformulär. Nya versioner finns på hemsidan under fliken “Personalinformation”.