Nationella mätmanualer

Nationella mätmanualer för HAKIR
Vi har tagit fram två mätmanualer för vårt Handkirurgiska kvalitetsregister varav den ena är översatt till engelska. En manual för mätning av rörelse- och styrka gällande armbåge, underarm och hand. En manual för mätning av handfunktion efter nervreparation-nervfunktion i handen enligt Rosen-score.

Manualerna är upprättade i samarbete mellan Rehabiliteringsenheterna, Handkirurgisk regionsjukvård i Sverige.

Manualerna revideras vid behov av förändringar av innehållet, version och årtal finns noterat på första sidan längst ned till höger.

Om manualerna ska tryckas offset hos ett tryckeri kontakta Fotogruppen Södersjukhuset för hjälp med filhantering.

Manual för rörelse och styrka Version 1, 2016

Nationell manual för mätning av handfunktion efter nervreparation. Version 2, 2016

Rådataprotokoll 2016

Rosen-score

National assessment manual – For assessment of hand function after nerve repair

RAW Dataprotocol 2017

Rosen-score 2017