Nationella mätmanualer

Vi har tagit fram två mätmanualer för vårt Handkirurgiska kvalitetsregister varav den ena är översatt till engelska och tyska och den andra till engelska. En manual för mätning av rörelse- och styrka gällande armbåge, underarm och hand. En manual för mätning av handfunktion efter nervreparation-nervfunktion i handen enligt Rosen-score.

Manualerna är upprättade i samarbete mellan Rehabiliteringsenheterna, Handkirurgisk regionsjukvård i Sverige.

Manualerna revideras vid behov av förändringar av innehållet, version och årtal finns noterat på första sidan längst ned till höger.

Om manualerna ska tryckas offset hos ett tryckeri, kontakta Fotogruppen Södersjukhuset för hjälp med filhantering.

Nationell manual för mätning av rörelse och styrka. Version 1, 2016
Nationell manual för mätning av handfunktion efter nervreparation. Version 2, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rådataprotokoll

Rosen-score

 

National manual for measuring motion and strength in the elbow, forearm and hand. Version 1, 2019

National assessment manual for assessment of hand function after nerve repair. Version 1, 2018

Nationales handbuch zur messung der handfunktion nach peripheren nervenverletzungen. Version 1, 2019

RAW Dataprotocol 2017

Rosen-score 2017