Mätmanualer

Vi har tagit fram två mätmanualer för vårt Handkirurgiska kvalitetsregister . En manual för mätning av rörelse- och styrka gällande armbåge, underarm och hand. En manual för mätning av handfunktion efter nervreparation-nervfunktion i handen enligt Rosen-score.

Manualerna är upprättade i samarbete mellan Rehabiliteringsenheterna, Handkirurgisk regionsjukvård i Sverige.

Manualerna revideras vid behov av förändringar av innehållet, version och årtal finns noterat på första sidan längst ned till höger.

Om manualerna ska tryckas offset hos ett tryckeri, kontakta Fotogruppen Södersjukhuset för hjälp med filhantering.

HAKIR mätmanualer:

Nationell manual för mätning av rörelse och styrka. Version 1, 2024.
Nationell manual för mätning av handfunktion efter nervreparation. Version 2, 2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andra språk HAKIRs mätmanualer:

Manual för mätning av rörelse och styrka översatt till engelska:   National manual for measuring motion and strength in the elbow, forearm and hand. Version 1, 2019

Manual för mätning av handfunktion efter nervreparation översatt till engelska:   National assessment manual for assessment of hand function after nerve repair. Version 1, 2018

Manual för mätning av av handfunktion efter nervreparation översatt till tyska: Nationales handbuch zur messung der handfunktion nach peripheren nervenverletzungen, Version 1 2019


Rosen-score:

Vi följer Rosen-score vid mätning av handfunktion efter nervreparation.

Rådataprotokoll

Rosen-score

RAW Dataprotocol 2017

Rosen-score 2017 


Plexus brachialisskador

Manual för mätning av ledrörlighet med goniometer på patient med födelserelaterad plexus brachialisskada

Manual är framtagen i samarbete mellan klinikerna för Nationell Högspecialiserad vård för plexus brachialisskador, ortopedklinik samt habiliteringar. Syftet är att ge vägledning till fysioterapeuter och arbetsterapeuter vid mätningar av patienter med födelserelaterad plexus brachialisskada.