Rehabiliteringsprogram

Här kommer vi efter hand att samla alla aktuella rehabiliteringsprogram för våra utökade diagnoser,  klicka på respektive diagnos så finner ni våra anslutna enheters program.

 

Den nationella Rehabgruppen har tagit fram en gemensam mall för rehabiliteringsprogram:

Mall Rehabiliteringsprogram V1 2022-05

 

För att kunna hjälpas åt i arbetet med framtagandet av rehabiliteringsprogram har vi gjort en inventeringen av vilka rehabiliteringsprogram som respektive enhet har idag. Inventeringen revideras kontinuerligt

Inventering Rehabiliteringsprogram Handkirurgi 2022