Inventering Rehabiliteringsprogram

För att kunna hjälpas åt i arbetet med framtagandet av rehabiliteringsprogram har vi gjort en inventeringen av vilka rehabiliteringsprogram som respektive enhet har idag. Inventeringen revideras kontinuerligt

Inventering Rehabiliteringsprogram Handkirurgi 2023

 

Den nationella Rehabgruppen har även tagit fram en gemensam mall för rehabiliteringsprogram. Under respektive flik uppdaterar vi efterhand med alla deltagande enheters program för de utökade diagnoserna

Mall Rehabiliteringsprogram V1 2022-05