Nationella mätmanualer

Rehabiliteringsenheterna, Handkirurgisk regionsjukvård i Sverige, har tagit fram två mätmanualer för vårt Handkirurgiska kvalitetsregister. En manual för mätning av rörelse- och styrka gällande armbåge, underarm och hand. En manual för mätning av handfunktion efter nervreparation-nervfunktion i handen enligt Rosen-score. Dom finns under fliken Personalinformation och Nationella mätmanualer. 

Båda manualerna på samma sida