Nationellt vårdprogram för tumbasartros

Nu är arbetet med med det nationella vårdprogrammet för tumbasartros som HAKIR varit delaktig i klart.

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning: Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Nationella vårdprogram som rör vår specialitet finner ni även under fliken Personalinformation/Nationella vårdprogram

Annika Elmstedt, nationell koordinator