Nervskada handledsnivå

Nervskador orsakar mycket funktionshinder för våra patienter och är en viktig diagnosgrupp att följa extra noga. Vi har därför, under våren 2023, reviderat våra formulär för nervskador på handledsnivå.

Formulär 4a Nervskada handledsnivå operationsformulär och 4b Nervskada handledsskada funktionsformulär är nu klara i pappersform men ännu inte inlagda digitalt i registret. Det går bra att starta med pappersregistrering tills vi hunnit lägga in formulären i 3C.

Vi behöver besluta hur omfattande nervskadan ska vara för att funktionsuppföljningen ska göras, >50 % av skada på nerven kan vara en lagom gräns. Under Bedömningsinstrument – HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister finner ni Rosencore som använd vid funktionsuppföljningen.

Kika gärna på formulären och återkoppla eventuella synpunkter.

/Annika Elmstedt nationell registrekoordinator, Marianne Arner registerhållare