Nu är alla patientinformationsbroschyrer uppdaterade med GDPR

Det finns information om GDPR i broschyren, samt förslag på var det finns att läsa mer för den som önskar. Alla lokala koordinatorer får lägga till sina kontaktuppgifter på baksidan av de svenska.