Ny mätmanual för patienter med födelserelaterad plexusskada!

Södersjukhuset i Stockholm och Norrlands universitetssjukhus i Umeå har sedan 2016 uppdraget för den högspecialiserade vården av patienter med skador på plexus brachialis.

Rehabiliteringen sker ofta lokalt runt om i landet, på habiliteringsenheter och sjukhus varför man tidigt såg ett behov av gemensamma riktlinjer för utvärdering, däribland rörlighetsmätning med goniometer.

2021 bildades en arbetsgrupp med  sex fysioterapeuter från plexusteamen i Umeå och Stockholm, från habiliteringsenheter samt ortopedklinik. En litteraturgenomgång gjordes, svårigheter och olikheter diskuterades.

Nu är manualen godkänd av samtliga i gruppen och redo att användas!

 

Manual för mätning av ledrörlighet med goniometer på patienter med födelserelaterad plexus brachialisskada

 

 

Vid eventuella frågor gällande manualen, kontakta My Jallinder Södersjukhuset Stockholm eller Anna Källströmer Norrlands universitetssjukhus Umeå

 

Ni finner denna och HAKIR’s mätmanualer under fliken Mätmanualer – HAKIR – Handkirurgiskt kvalitetsregister

 

Tack för er fina insats och gedigna arbete med framtagandet av den nya manualen!

/Annika Elmstedt nationell koordinator