Ny publikation

Malin Zimmerman med kollegor har nu fått ytterligare en intressant artikel publicerad “Socioeconomic Differences between Sexes in Surgically Treated Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment”, epidemiologia 2022.

Studien belyser bland annat att socioekonomisk status påverkar kirurgiska resultat olika hos kvinnor och män med CTS eller UNE vid långtidsuppföljning.

 

Det är verkligen glädjande att data från vårt register bidrar till den viktiga forskningen och att vi nu har 19 publicerade artiklar!

 

Annika Elmstedt Nationell Koordinator