Ny vetenskaplig artikel med HAKIR-data publicerad

Denna artikel analyserar resultaten efter friläggning av ulnarisnerven och jämför patientrapporterade resultat hos diabetiker och icke-diabetiker. Data har samkörts mellan Nationella Diabetesregistret och HAKIR. Studien visar bland annat på skillnader i resultat mellan kvinnor och män med diabetes, där kvinnorna fick bättre symptomlindring av operationen än männen. Läs mer >>