Nya publikationer!

Vi har glädjen att presentera ännu mer forskning på HAKIR-data, följande tre artiklar har publicerats under sommaren:

”Patient Experiences after Open Trigger Finger Release in patients with type 1 and type 2 diabetes. A retrospective study using outcome measures.” Rydberg M, Zimmerman M, Gottsäter A, Åkesson A, Eeg-Olofsson K, Arner M, Dahlin L B.

Data från HAKIR har i denna studie samkörts med Diabetesregistret (NDR) och Statistikmyndigheten (SCB). Frågeställningar var om de patientupplevda resultaten (PROM) vid behandling av trigger fingert är likvärdiga för patienter med och utan diabetes samt om diabetiker genomgår fler operationer än icke-diabetiker. Patienter med typ 1 och typ 2 diabetes kan förväntas ha samma resultat av kirurgi för triggerfinger som för övrigt friska patienter, men förbättringen kan ta lite längre tid, särskilt hos kvinnor med typ 2 diabetes.

Mattias Rydberg, artikelns huvudförfattare disputerade den 2:e juni 2023 med avhandlingen ”The Diabetic Hand”.

Patient-reported outcome in Dupuytren’s disease treated with fasciectomy, collagenase or needle fasciotomy. A Swedish registry study.” Harrysson M. Eklund M. Arner M, Wilbrand S.

I denna studie har man analyserat patientrapporterade resultat från HAKIR för tre olika behandlingar av Dupuytrens kontraktur, kirurgi, nålfasciotomier samt kollagenasbehandling. Resultaten visar god förbättring av patientrapporterade symptom för alla metoderna, men mer besvär av köld-intolerans ett år efter öppen kirurgi än efter de andra behandlingarna, samt signifikant mer besvär av stelhet och svaghet efter nålfasciotomier jämfört med kollagenas.

“Benign nerve tumours in the upper limb: A registry‑based study of symptoms and surgical outcome.” Istefan E, Zimmerman M,  Dahlin L B, Nyman  E.

Syftet med denna studie var att uppskatta symptom före och efter kirurgisk behandling för benigna nervtumörer i övre extremiteten. Mellan 2010 och 2019 identifierades 206 fall i HAKIR data och svarsfrekvensen på enkäterna var 22-36%. Kirurgi förbättrade den generella funktionsnedsättningen och förmågan att utföra dagliga aktiviteter. Dessutom förbättrades smärta i vila, vid belastning och vid rörelse utan belastning av kirurgi. Lite förvånanande var att köldkänslighet var ett mindre bekymmer hos patienter med perifer nervtumör än hos patienter med nervskada och förändring noterades inte heller efter kirurgi.

Trevlig läsning!

Annika Elmstedt nationell koordinator, Marianne Arner registerhållare