Nytt formulär – Komplikationer

Vi har fått ett önskemål om att skapa ett specifikt formulär för komplikationer där man även kan registrera sådant som inte lett till någon reoperation. Formuläret är enkelt och baseras på vanliga diagnos- och åtgärdskoder. HAKIR 005 Komplikationsformulär .

Observera att detta inte ersätter registreringen av reoperationer i grundformuläret utan är ett extra tillägg.