Omvårdnadsformulär i HAKIR tas i bruk

Nu är det äntligen dags att börja använda Omvårdnadsformuläret som är resultatet av det nationella omvårdnadsprojekt som pågått under 2015-2016. I formuläret kommer omvårdnaden runt den handkirurgiska patienten lyftas fram vad gäller sårbehandling, smärta och information och bli ett komplement till de övriga registreringarna som görs idag.

Omvårdnadsformuläret/webformulär 004 kommer att börja användas i mindre skala från den 6 februari 2017.

I det första skedet kommer personalen på de tre handkirurgiska mottagningarna på Akademiska sjukhuset i Uppsala, Södersjukhuset AB i Stockholm och Skånes Universitetssjukhus i Malmö att registrera dvs. de kliniker som även varit med att ta fram formuläret.

Registreringen kommer att ske på de patienter som kliniken redan gör utökad registrering på (flexorsenskada, tumbasartros, proteskirurgi och dupuytrens kontraktur) samt de som blir opererade p.g.a. infektion.

Webformuläret ska fyllas i av personalen på mottagningen, i samband med de postoperativa besöken för sårbehandling.

Innan formuläret tas i bruk nationellt kommer en utvärdering och revidering att ske.