Omvårdnadsprojekt i Uppsala, Stockholm och Malmö

Inom ramen för det pågående Omvårdnadsprojektet i HAKIR kommer ett Förbättringsprojekt att genomföras på tre kliniker (Akademiska sjukhuset i Uppsala, Södersjukhuset i Stockholm och Skåne Universitetssjukhus i Malmö) under vecka 10 – 11, i mars 2016. Vi kommer att prova ett pappersformulär i samband med besöket för suturtagning, på elektiva patienter. Detta för att kunna jämföra olika val av förband och suturer, relaterat till patientupplevd smärta. Redovisning kommer att ske på respektive klinik samt nationellt inom HAKIR.