Örebro Universitetssjukhus resp. Capio Läkargruppen AB i Örebro

Sjukhus: Universitetssjukhuset Örebro

Klinik: Handkirurgiska klinken, 701 85 Örebro

VerksamhetschefMarcus Sagerfors

Op & personal: Egen och C-op

Enkät: Webbenkät

Grundregistrering: Ja

Utökad reg.: Nej

 

Kontaktpersoner

Administration

Kajsa Jägerbro, Medicinsk vårdadministratör (lokal HAKIR-koordinator)

Mail: kajsa.jagerbro@regionorebrolan.se

Tel: 019-602 52 54

 

Emil Alexis, Medicinsk vårdadministratör (lokal HAKIR-koordinator)

Mail: emil.alexis@regionorebrolan.se  

Tel: 019-602 51 82

 

Rehab

Johan Niklasson, Fysioterapeut

Mail: johan.niklasson@regionorebrolan.se

Tel: 019-602 51 74

 

Läkare

Per Fischer, Specialistläkare

Mail: per.fischer@regionorebrolan.se

Sjukhus: Capio Läkargruppen AB i Örebro

Klinik: Manillagatan 1, 702 12 Örebro

Verksamhetschef: Helen Willyams

Op & personal: Egen

Enkät: Webbenkät

Grundregistrering: Ja

Utökad reg.: Nej

 

Kontaktpersoner

Administration

Camilla Lundkvist (lokal HAKIR-koordinator)

Mail: camilla.lundkvist@capio.se

Tel: 019-159516

 

Rehab

Magdalena Hasselgren, Leg. Sjukgymnast

Mail: magdalena.hasselgren@capio.se

 

Läkare

Håkan Alnehill, Överläkare

Mail: håkan.alnehill@capio.se