Universitetssjukhuset Örebro

Klinik: Handkirurgiska klinken, 701 85 Örebro

Verksamhetschef: Peter Asklöf

HAKIR-Koordinator: Kalsa Jägerbro, Emil Alexis

Grundregistrering: Ja

Utökad registrering.: Nej

 

Administration:

Kajsa Jägerbro, Medicinsk vårdadministratör (HAKIR-koordinator)

Mail: kajsa.jagerbro@regionorebrolan.se

Tel: 019-602 52 54

Emil Alexis, Medicinsk vårdadministratör (HAKIR-koordinator)

Mail:emil.alexis@regionorebrolan.se

Tel: 019-602 51 82

 

Rehab

Mail: victor.brandt@regionorebrolan.se

 

Läkare:

Madeleine Harryson, Läkare.

Mail: madeleine.harryson@regionorebrolan.se