HAKIR forskningsprojekt


Länk till Forskningsprojekt 2020>>


Forskningsprojekt 2019

Content validity, construct validity and magnitude of change for the eight-item HAKIR questionnaire – a Patient Reported Outcomes in the Swedish national healthcare quality registry for hand surgery. Ingela K Carlsson, Elisabeth Ekstrand, Mikael Åström, Kerstin Stihl, Marianne Arner. Manuskript inskickat för publikation.

Surgery for ulnar nerve entrapment at the elbow in patients with diabetes – a prospective study of patient reported outcome using national quality registries. Malin Zimmerman, Ilka Anker, Anna Karlsson, Marianne Arner, Ann-Marie Svensson, Katarina Eeg-Olofsson, Erika Nyman, Lars B. Dahlin. PRS Global Open, 2020. In press.

Gender differences in 10 770 open carpal tunnel releases – a national registry-based cohort study. Elisabeth Brogren, Malin Zimmerman, Malmö.

Socioeconomic factors in patients having surgery for carpal tunnel syndrome and for predicting outcome after open carpal tunnel release – a national registry-based study Malin Zimmerman, Evelina Hall, Katarina Steen Carlsson, Erika Nyman, Lars B. Dahlin

A Smartphone application to facilitate adherence to rehabilitation after flexor tendon surgery. A randomized controlled trial. Jonas Svingen, Marianne Arner. Manuskript klart, genomgår språkgranskning inför submission.

Factors influencing rehabilitation and outcome after repair of finger flexor tendons. Jonas Svingen, Stockholm. Doktorandprojekt med flera studier utgående från HAKIR data.

Komplikationer efter böjsensutur. Journalgranskning för alla registrerade patienter med böjsenskada i Stockholm. Etikansökan godkänd. Projektet startar mars 2020. Linda Unge, Jonas Svingen, Farnoush Tabaroj, Marianne Arner.

Senrupturer efter plattfixation av radiusfraktur. Carin Rubenson, Linköping ingår i pågående doktorandprojekt. Oklar progress.

Långtidsresultat efter operation av digitalnervskador. Linda Evertsson, Carin Carlsson, Stockholm, Antje Straatmann, Uppsala. Etikansökan under komplettering. Projekt startar våren 2020.