Pågående Forskning

Titta gärna under fliken Forskning & Förbättringsarbeten så får ni se vad som pågår med hjälp av HAKIR data. Meddela oss om något ska läggas till eller ändras.