Användning av register i klinisk forskning – en värdefull resurs

Under 2 dagar i november så anordnade QRC Stockholm en kurs i registerforskning; Användning av register i klinisk forskning – en värdefull resurs. Representanter från Handkirurgen i Stockholm, Uppsala och Malmö fanns på plats. Representanter från några av de stora registren med data på individnivå föreläste kring vilken typ av data de har och vad man ska tänka på när man ska begära ut data. De var representanter från socialstyrelse, SCB och Stockholms medicinska biobank bl a. Dessa register har otroligt mycket data och skulle kunna samman köras med data från HAKIR. Det man ska tänka på är att planera denna process i god tid eftersom handläggningstiden just nu för SCB och Socialstyrelse är ca 6månader. Manolis Nymark jurist från SKL föreläste kring den juridiska processen vid registerforskning och hantering av persondata. Representant från vetenskapliga rådet pratade kring infrastrukturen för registerforskning och visade bl a metadataverktyget RUT vilket vi tidigare fick en genomgång av på HAKIR-dagen i Göteborg förra året.  

Några representanter från kvalitetsregister föreläste också om deras erfarenhet av registerbaserad forskning bl a professor Olof Stephansson som är registerhållare av graviditetsregistret. Det som är tydligt är vilken unik möjlighet kvalitetsregister medför för forskning och förbättringsarbete. De tog bl a exempel på RCT studier där både randomisering och uppföljning har genomförts i registret vilket gör att man smidigt kan inkludera ett stort antal patienter med mycket mindre resurser än om man skulle ha gjort detta utan registret.

/Jonas

 

Nu har HAKIR två kvalitetsindikatorer på Vården i siffror

Kvalitetsindikatorerna är Täckningsgrad i Handkirurgiskt kvalitetsregister, HAKIR och Operation inom två dagar vid böjsenskada i finger. Indikatorerna som presenteras har valts genom gemensamma beslut i den nationella arbetsgruppen.

Klicka på bilden så kommer du till våra kvalitetsindikatorer. När du har valt vilken indikator du vill se, så kan du välja Rapporterande enheter och vilken typ av diagram som ska visas. Ta er gärna tid att läsa “Om indikatorn” och “Att tänka på vid tolkning”.

HAKIR-dag torsdag 28 mars 2019 i Sthlm

Under styrgruppsmötet igår kom vi fram till ett förslag på datum till HAKIR-dag i Stockholm 2019. Skriv in det i kalendrarna och planera in det redan nu, eftersom vi troligtvis bara kommer att ha ett nationellt möte nästa år. Jag undrar om ni som arbetar i landet skulle vilja ha en koordinatorsdag och rehabdag i samband med mötet? Återkoppla gärna till mig om det skulle vara av intresse och i så fall om onsdagen eller fredagen passar bäst.

Jag hoppas att vi ses då om inte tidigare.

Med vänliga hälsningar

Nina Lindblad

HAKIR-dagarna i Umeå ställs in

100 285 operationer

Glad sommar

Vi vill önskar er alla i landet en riktigt glad sommar.

Varma hälsningar / Marianne och Nina