HAKIR representerades på ISAR mötet i Leiden

I början av juni presenterades en poster om handkirurgiska kvalitetsregister på ISAR mötet i Leiden (International Society of Arthroplasty Registries) där HAKIR var representerat. Enligt genomgången är vi det enda handkirurgiska registret i världen som samlar in patientrapporterade resultat (PROM). Dessutom registrerar nästan alla de fem register man har identifierat bara ledprotesoperationer och inkluderar ingen annan handkirurgi.

Vi kan vara stolta över vårt HAKIR!

Trevlig sommar, Marianne

Uppsats som helt är baserad på HAKIR´s registerdata.

Gå in under fliken Forskning och läs Deniz Demirag´s uppsats från HAKIR-data, Sex- and age-related differences in patient-reported outcomes 3 and 12 months after digital nerve repair. 

Supervisor: Marianne Arner

Co-supervisor: Linda Evertsson

 

Multiprofessionellt förbättringsprojekt i HAKIR 2019

HAKIR har bjudit in anslutna kliniker till att göra ett multiprofessionellt förbättringsarbete, för att ta vara på data som vi har i registret och som kan förbättra för personal och patienter. Registret fick svar från tre kliniker som redovisade en bra projektbeskrivning och ett bra mål, som ska redovisas på nästa nationella HAKIR-dag. Alla tre kliniker kommer följa upp arbetet under projektens gång för bästa resultat och rutiner. Ett ekonomiskt projektbidrag betalas ut till klinikerna för lönekostnad samt mat- och möteskostnad för personal som är med i projektet.

Mer information finns att läsa under fliken “Förbättringsarbete”.