HAKIRs enkätflöde

Nu  förenklas och förbättras HAKIRs enkätflöde!

1/12 2022 går hela HAKIRs enkätflödet över till utskick via 1177 vårdguidens e-tjänster. I samband med övergången blir även PREM-enkäten (Patient reported experience outcome measures) som utgår 3 veckor efter patientens operation nationell.

Vår registerplattform 3C kommer inte vara tillgänglig för inmatning av formulär 1-4/12 då själva uppgraderingen sker, alla registreringar måste matas in i efterhand.  Registerportalen får i samband med uppgraderingen även en ny patientöversiktsfunktion där man snabbt kan få en överblick över patientens registrerade poster. För mer detaljerad information kontakta din lokala HAKIR-koordinator.

Annika Elmstedt nationell registrekoordinator

Ny publikation!

I somras publicerades ytterligare en artikel  baserad på HAKIR-data som vi ännu inte presenterat här på hemsidan, det är Filippa Linde et al som har tittat på patienter med nerventrapments, olika yrken och dess  inverkan på operationsresultatet.

“Surgically Treated Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment at the Elbow in Different Occupations and their Effect on Surgical Outcome.  F Linde, M Rydberg , M Zimmerman. June 2022”

Trevlig läsning!

Annika Elmstedt Nationell Koordinator

Förbättrad täckningsgrad!

Med ett kvartal kvar når vi nu den höga nivån 92 %!  Vår ambition är att ligga över 90 % så för 2022 ser det mycket lovande ut.

En hög täckningsgrad är en viktig kvalitetsparameter för registret.

Här ser ni hur täckningsgraden succesivt har förbättrats sedan pandemin, samtliga enheter har gjort ett enastående arbete. Vi har flera nya enheter som alla redan har fått till bra rutiner för sina operationsregistreringar.

Täckningsgrad i HAKIR är antal registrerade operationer / antalet utförda operationer i %. Patienter som inte kan registreras (saknar svenskt personnummer, har skyddad identitet) exkluderas varför täckningsgradsmålet inte kan vara 100 %

Tack för allt fantastiskt arbete ute på enheterna!

Annika Elmstedt nationell koordinator, Marianne Arner registerhållare

 

Nationellt vårdprogram för tumbasartros

Nu är arbetet med med det nationella vårdprogrammet för tumbasartros som HAKIR varit delaktig i klart.

De nationella vårdprogrammen bygger på bästa medicinska kunskap och ger rekommendationer om utredning, behandling, omvårdnad, rehabilitering och uppföljning av patienter.

Vårdförlopp, vårdprogram och riktlinjer tas fram inom Nationellt system för kunskapsstyrning: Nationellt kliniskt kunskapsstöd (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Nationella vårdprogram som rör vår specialitet finner ni även under fliken Personalinformation/Nationella vårdprogram

Annika Elmstedt, nationell koordinator

Ny publikation

Malin Zimmerman med kollegor har nu fått ytterligare en intressant artikel publicerad “Socioeconomic Differences between Sexes in Surgically Treated Carpal Tunnel Syndrome and Ulnar Nerve Entrapment”, epidemiologia 2022.

Studien belyser bland annat att socioekonomisk status påverkar kirurgiska resultat olika hos kvinnor och män med CTS eller UNE vid långtidsuppföljning.

 

Det är verkligen glädjande att data från vårt register bidrar till den viktiga forskningen och att vi nu har 19 publicerade artiklar!

 

Annika Elmstedt Nationell Koordinator

Årsrapport 2021

Årsrapporten för 2021 är nu klar och finns här för nedladdning.  Syftet med rapporten är belysa handkirurgin i Sverige, väcka intresse för våra behandlingsresultat och stimulera till förbättringsarbeten. Hoppas att ni finner våra analyser, sammanställningar och den pågående registerforskning intressant. Så fort vi har rapporten i tryck kommer vi skicka några ex med posten till alla våra anslutna enheter och andra berörda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trevlig läsning!

Annika Elmstedt nationell registerkoordinator, Marianne Arner registerhållare HAKIR