1 februari byter 3C utseende

Tisdag 1 februari får vår registerplattform ett modernare gränssnitt. För att möjliggöra uppdateringen behöver systemet vara nedstängt hela denna dag. Inga registreringar kommer kunna genomföras utan får matas in i efterhand.

Det nya gränssnittet kommer inte påverka funktionaliteten men ge oss en del övergripande information. På förstasidan kommer viss generell information att visualiseras, såsom antal inloggningar/dag och antal aktiva register mm. Vi hoppas och tror att det ska bli bra.

På HAKIR arbetar vi förnärvarande bland annat med att förbättra funktionaliteten i och mellan våra formulär. Vi vill att det ska vara enklare för er användare att få en överblick och att inmatade variabler ska följa med till alla utökade formulär. Vi hoppas kunna skapa ett startdokument där alla, för patienten, aktuella formulär visas direkt. Vi ser även över månadsrapporten och arbetar på en mer detaljerad analys av täckningsgrad och svarsfrekvens.

Vi hoppas att vi snart har kämpat oss igenom pandemin och att vi åter kan lägga mer kraft på gemensamma utvecklingsprojekt och även få träffas fysiskt!

Bästa hälsningar Marianne Arner registerhållare och Annika Elmstedt nationell koordinator

God Jul och ett riktigt gott nytt år önskar vi på HAKIR-kontoret!

Stort tack för god samverkan och fina HAKIR-relaterade insatser under 2021!

Med tillförsikt ser vi fram emot ett nytt utvecklande år tillsammans med er alla.

Varma hälsningar Annika och Marianne

 

OBS! Sista dag för registrering av data för 2021 är 22/1 2022, registreringar efter det kommer inte med i årsrapporten för 2021.

Patientinformation i fickformat

Vi har tagit fram en kort patientinformation i fickformat som kan vara till stöd när vi ska informera patienterna om syftet med vårt kvalitetsregister och vikten av deras medverkan.

På baksidan kan varje enhet själva fylla på med viktiga “komihåg”,  exempelvis inklusion/exklusionskriterier, utökade diagnoser eller aktuella forskningsprojekt.

 

 

Vi har även tryckt upp ett antal i ett vykortsliknande material som vi distribuerat till alla enheter, hoppas de ska komma till nytta. Hör av er om ni behöver fler.

Hälsningar Annika Elmstedt, nationell koordinator

 

Revidering av Grundformulär Operation

Måndag 11/10, kvällstid, kommer vi att revidera HAKIR 002 Grundformulär Operation. I den nya versionen har vi tagit med anestesimetod, orsakskoder och gjort en tydligare uppställning av “andra orsaker till reoperation”.

Att vi registrerar orsak till reoperation korrekt är av största vikt varför vi försökt förtydliga och förenkla. Vi har i samband med revideringen tagit fram en lathund som vi hoppas ska vara till nytta.

”HAKIR – Att tänka på vid registrering av operationer”

Vi har även en nyhet i vår patientenkät HAKIR HQ-8. Vi kompletterar med en fråga om rökning, en viktig och relevant variabel för vårt register.

Enkätsvaren fyller en central roll i vår uppföljning, uppmana gärna våra patienter lite extra till delaktighet, en hög svarsfrekvens är så betydelsefull.

(Systemet kommer ligga nere någon timma under själva uppdateringen och registreringar är då inte möjliga)

Hälsningar Marianne Arner Registerhållare och Annika Elmstedt nationell registerkoordinator

Inställd HAKIR-dag

Höstens planerade HAKIR-dag är tyvärr inställd. Alla verksamheter har en ökad belastning efter pandemin och några enheter har reserestriktioner. Fokus för verksamheterna ligger framförallt på arbete med lokala flöden då många patienter nu står i kö i väntan på operation.

Vi från centrala arbetsgruppen kommer istället göra flera verksamhetsbesök närmaste halvåret och ha tätare digitala avstämningar med alla enheter.

Vi hoppas kunna ta nya tag för en fysisk HAKIR-dag till våren.

Hälsningar Annika Elmstedt, nationell koordinator och Marianne Arner registerhållare

Årsrapport 2020

Årsrapporten för 2020 är nu klar och finns här för nedladdning.  I årsrapporten kan ni bland annat ta del av intressanta analyser och pågående registerforskning.

Tidigare årsrapporter för HAKIR finner ni under fliken Årsrapporter.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi har även den stora glädjen att få tillkännage att HAKIRs registerhållare Marianne Arner utnämnts till professor i handkirurgi vid Karolinska Institutet.

 

 

 

 

 

 

 

/Annika Elmstedt, Nationell koordinator