Känselträning – broschyr

Efter en nervreparation växer nervfibrerna ut till nya hudområden och beröring av dessa hudområden projiceras då inom nya områden i hjärnbarken. Det sker en funktionell omorganisation i hjärnan – handen ”talar ett nytt språk” till hjärnan och patienten behöver känselträning för att lära sig tolka de nya signalerna.

Det finns idag evidens för att använda sig av hjärnans plastiska förmåga i träningen s k guided plasticity, och att starta känselträningen tidigt – direkt efter kirurgin.

(Rosén B et al. Enhanced early sensory outcome after nerve repair as a result of immediate post- operative re-learning: a randomized controlled trial. J Hand Surg, European Volume. 2015; 40 (6), 598-606, Vikström Pet al.The effect of early relearning on sensory recovery 4 to 9 years after nerve repair: a report of a randomized controlled study. J Hand Surg, European Volume. 2018; 43 (6), 626-630)

Den patientbroschyr man använder sig av vid Handkirurgens Rehabavdelning i Malmö vid känselträning efter medianus- och ulnarisnervskador finns nu för nerladdning på hemsidan under Personalinformation – Nationella mätmanualer.

Birgitta Rosén, Lektor, leg. arb. ter, docent / OT, Associate Professor, Inst f translationell medicin /Handkirurgi /Hand Surgery, Lund University

 

Save the date – 22 april 2021

Tyvärr har vi beslutat att ställa in höstens planerade HAKIR-dag i november p.g.a. pandemin.

Vi satsar istället på en HAKIR-dag till våren, närmare bestämt torsdag den 22 april 2021 i Stockholm så boka dagen i era kalendrar redan nu.

Marianne & Maria

Driftstopp och uppdatering av 3C den 9 oktober kl. 9.00 – 12.00

Under senaste året har det, som ni vet, skett förändringar vad gäller SITHS-korten runtom i landet (processen är pågående).  Man har lagt till certifikat med en högre säkerhetsnivå/tillitsnivå 3 (LoA3) för de tjänster där SITHS korten används för att komma åt t ex patientuppgifter för att uppfylla säkerhetskraven enligt kvalitetsmärket Svensk E-legitimation.

I regionerna har man antingen bytt ut gamla kort till nya eller så har man uppgraderat gamla kort med de nya certifikaten.  Detta har inneburit att många registeranvändare runtom i landet har stött på diverse olika problem när de försökt logga in i kvalitetsregistren.

Det har omfattat allt från att man inte kunnat hitta användaren till att man inte kan ansluta till sidan på ett säkert sätt. Vilket problem eller felmeddelande man stött på har varierat beroende på vilken webbläsare man använt (Chrome, Edge, Internet Explorer etc), vilket operativsystem man har, om man råkat välja fel certifikat etc.

Utifrån de inkomna problemen har vi analyserat och gått igenom vad vi behöver göra i 3C för att registerplattformen ska fungera så optimalt som möjligt för så många som möjligt. Det omfattar flera åtgärder i en långsiktig plan.

Nytt formulär, 01ac Dupuytren nålfasciotomiformulär

Nu finns ett helt nytt formulär tillgängligt för alla användare, 01ac Dupuytren nålfasciotomiformulär.

OBS! Operativ fasciektomi/fasciotomi registreras precis som tidigare i 01a Dupuytren operationsformulär.

Mindre ändringar i befintliga formulär

Vi har gjort mindre justeringar och tillägg i befintliga formulär:

  • Opererad sida hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär.
  • Huvudoperatör och Assistent hämtas automatiskt från 002 Grundformulär till 02a Flexorsenskada operationsformulär samt 05a Tumbasartros operationsformulär.
  • Alternativet “Narkos” har lagts till under “Anestesiform” i 02a Flexorsenskada operationsformulär.
  • Följande alternativ har lagts till som orsak till reoperation i 002 Grundformulär operation: Ledinstabilitet, Sekundär artrosutveckling, Recidiv av ganglion eller tumör, Kvarvarande främmande kropp.
  • Rutorna för operatörs och assistents initialer har låsts till 4 tecken.

Släng eventuella gamla pappersformulär. Nya versioner finns på hemsidan under fliken “Personalinformation”.

 

HAKIR i pandemitider

En enkät har under hösten skickats ut till landets lokala HAKIR-koordinatorer. Frågorna rör hur arbetet med HAKIR påverkats under pandemin. 9 svar har kommit in och vi vill tacka för er medverkan. För att ta del av enkätsvaren, klicka här.