004 Omvårdnadsformulär

Efter många timmars arbete av sjuksköterskor och en statistiker på RCSyd, publicerar vi nu 004 Omvårdnadsenkät i HAKIR. Malmö, Stockholm och Uppsala har redan registrerat och utarbetat formuläret under en tid tillbaka.

Formuläret finns under Personal, Formulär och Utökade formulär som papper, men givetvis även i 3C.

 

 

Patientinformation på arabiska

Nu är arabiska patientinformationen färdig. Den finns under fliken Language där du också hittar spansk och turkisk patientinformation samt en engelsk sida med patientinformation, mätmanual, formulär och annat.

Förslagsvis kan ni ha alla språk av patientinformationerna i väntrummet på mottagningen eller annan plats där patienter kan bli informerade om HAKIR.

National assessment manual

Nu är nationella mätmanualen översatt till engelska. Den finns att läsa och ladda ner under fliken Personalinformation / Nationella mätmanualer.

You can find the National assessment manual Version 1, 2018 at Language / English.