Julhälsning från HAKIR-kontoret

God Jul och Gott Nytt (och bättre) år 2021

önskar vi på HAKIR kontoret!

Trots allt elände så har HAKIR fortsatt att utvecklas och förbättras under 2020. Vi har många spännande planer inför 2021 och hoppas att normala rutiner och arbetssätt snart kan återupptas inom sjukvården. Handfunktion är viktig för livskvalitet och våra insatser runt om i landet behövs.

Alla professioner och även våra patienter måste hjälpa till för att få igång bra processer och vi planerar en rad aktiviteter under 2021, med start 22 april på HAKIR-dagen.

 

Vi önskar er alla lugna, vilsamma och friska helgdagar.

Marianne & Maria

Ny nationell HAKIR-koordinator

Vår duktiga nationella koordinator Maria Mering kommer tyvärr att sluta efter årsskiftet för att uppfylla en livsdröm och flytta till Hälsingland. Hon har gjort ett fantastiskt arbete under det år hon haft tjänsten. Hemsidan är bättre än aldrig förr, vi har kommit igång med flera stora projekt med många förbättringar av registerfunktioner. Allt är i bästa ordning bland dokument och mappar. Stort tack till Maria och lycka till med det Nya Livet!

Glädjande nog har vi lyckats rekrytera en mycket bra efterträdare, nämligen fysioterapeut Annika Elmstedt. Annika har under ett antal år arbetat inom andra verksamheter, men återvänder nu ”hem” till handkirurgin. Hennes kvalifikationer passar extra bra just nu eftersom vi planerar att på allvar ta tag i huvudsyftet för HAKIR, nämligen att skapa bättre underlag för långsiktiga förbättringsarbeten inom svensk handkirurgi. Registerdata används fortfarande för lite i förbättringsarbeten och för uppföljning av resultat.

//Marianne, registerhållare

Plansch på ny klassifikation av medfödda handavvikelser

I HAKIR finns sedan en tid tillbaka ett formulär för registrering av medfödda avvikelser i hand och arm (HAKIR 12).

För att bättre kunna gruppera diagnoser och senare kunna planera för uppföljning av behandlingsresultat behövs en klassifikation och den som internationellt beslutats gälla kallas OMT.

Vi på HAKIR/SÖS har gjort en plansch som översiktligt visar hur OMT-klassifikationen fungerar. Ni är välkomna att använda planschen fritt på klinikerna som stöd när HAKIR formuläret fylls i. Vi kommer successivt att förbättra formuläret i 3C så att det blir mer lättnavigerat.

//Marianne Arner, registerhållare HAKIR

OMT Classification 2020

 

Handkirurgiska register internationellt

HAKIR har varit delaktigt i en översiktsartikel om nationella kvalitetsregister inom handkirurgi. Vårt register är unikt dels för att vi har med all typ av handkirurgi och dels för att vi samlar in patientrapporterade resultat. Vi kan vara stolta över HAKIR och hoppas att vi kan få fortsätta att förbättra och utveckla registret framöver.

 

Webbutbildning om Nationella Kvalitetsregister

Stödfunktionen för Nationella Kvalitetsregister publicerar nu en webbutbildning som ger grundläggande kunskaper om de olika delarna av kvalitetsregistersystemet, från organisation och roller till forskning och industrisamverkan. Den ersätter den tidigare webbutbildningen ”Att driva kvalitetsregister”. Utbildningen vänder sig till registerhållare, registerkoordinatorer, medlemmar i en styrgrupp för ett Nationellt Kvalitetsregister och företrädare för CPUA-myndigheter. Utbildningen kan också vara användbar för forskare och studenter.

Innehåll

  • Om Nationella Kvalitetsregister
  • Organisation och roller
  • Juridik och etik
  • IT och visualisering av data
  • Kvalitetsregister och kunskapsstyrning
  • Forskning och industrisamverkan
  • Patienter

Till webbutbildningen om Nationella Kvalitetsregister

Validering av HAKIR-enkäten (HQ-8)

Vi är jätteglada att nu ha publicerat en vetenskaplig artikel som visar att den patientenkät som vi själva har utvecklat i HAKIR, kallad HQ-8, tycks fungera bra för att utvärdera patientrapporterade resultat (s.k. PROM) inom handkirurgi. Enkäten består av åtta frågor om olika symptom från hand och arm före och efter operation och vi har kunnat visa att den är ett bra komplement till QuickDASH enkäten, vilken ger en mer övergripande bild av upplevt funktionshinder. Både HQ-8 och QuickDASH ingår i HAKIR sedan start. Att vetenskapligt kunna visa att HQ-8 enkäten mäter relevanta aspekter för våra patienter och förändring i symptom efter behandlingar är viktigt både för förbättringsarbeten och för forskning på registerdata.

Tack till medförfattarna som lagt ner stort arbete under flera år på artikeln, framförallt till Ingela Carlsson i Malmö som varit outtröttlig under hela processen.

Marianne Arner