COPM nu i HAKIR

På initiativ från rehab-enheterna, som arbetar med utveckling av vården för plexusskador vid regionklinikerna i Umeå och Stockholm, har vi tagit fram ett nytt formulär, HAKIR 006 COPM.

COPM, Canadian Occupational Performance Measure är en individualiserad bedömning av en individs egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförande av en aktivitet. Instrumentet publicerades första gången 1990 och kommer ursprungligen från Canada. COPM har översatts till svenska av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. COPM är välbeforskat och evidensbaserat med en personcentrerad grund. För att få tillstånd att använda instrumentet i HAKIR krävdes avtal vilket vi nu lyckats få på plats.

Syftet med COPM är att upptäcka förändringar i en individs självrapporterade aktivitetsutförande över tid. Målgruppen är barn och vuxna med funktionshinder och lämpar sig väl vid utvärdering av olika behandlingsresultat inom vårt ämnesområde.

Det krävs förkunskaper för att kunna administrera instrumentet på ett korrekt sätt och manualen finns att köpa på Sveriges Arbetsterapeuters hemsida

 

 

 

 

 

Formulär HAKIR 006 COPM finner ni under Personalinformation\Utökad registrering

 

/Marianne Arner, registerhållare  och Annika Elmstedt, nationell koordinator

Frågor och svar för personal

Vi har uppdaterat Frågor och svar för personal

Vi har tagit bort inaktuella frågor/svar och lagt till en del nya. Ni som är inne och arbetar frekvent med registret får gärna återkoppla om något är otydligt. Sidan finner ni under fliken Personalinformation. Vi vill att denna sida ska vara levande så hör gärna av er till oss på HAKIR kontoret om ni har fler frågor som behöver besvaras och där svaren kan vara till nytta för fler användare.

Hälsningar Annika Elmstedt, nationell koordinator och Marianne Arner, registerhållare

Känselträning

 

Nu finns en uppdaterad version av  docent Birgitta Roséns, illustrativa och mycket pedagogiska broschyr ”Känselträning efter nervreparation” för nedladdning.

Broschyren vänder sig i första hand till patienter men är mycket informativ för oss alla som arbetar inom ämnesområdet.

Du finner broschyren under fliken Personalinformation\Nationella mätmanualer.

/Annika Elmstedt

Givande digital HAKIR-dag!

22 april genomfördes vår digitala HAKIR dag. Uppslutningen var stor, totalt var vi 55 deltagare från hela landet som kunde mötas via teams.

Vi fick möjlighet att ta del av varandras utmaningar, utbyta erfarenheter och reflektera över hur vi tillsammans på bästa sätt kan fortsätta att utveckla den handkirurgiska vården.

Marianne Arner delgav oss hur pandemin påverkat Handkirurgin i Sverige, vad vi så här långt kan utläsa ur vårt register. Vi fördjupade oss även i vad handkirurgisk vårdkvalité innebär.

Vår inbjudna föreläsare Susanna Lagersten från QRC Stockholm föreläste för oss om hur HAKIR kan användas som ett verktyg i datadrivna förbättringsarbeten. Alla som deltog kommer få ta del av minnesanteckningar och föreläsarnas presentationer. Via menti-frågor och grupparbeten skapades delaktighet.

På den avslutande menti-frågan, vad vi tog med oss från dagen svarade vi så här:

Stort tack till er alla som deltog med härligt engagemang och kloka bidrag!

I höst, 18–19/11 hoppas vi kunna samlas fysiskt för nästa HAKIR-dag, mer information kommer.

Hälsningar Marianne och Annika

 

HAKIR-dagen 22 april

Välkomna till vår nationella registerdag för HAKIR.  Mötet riktar sig till alla medarbetare inom handkirurgi med intresse för kvalitetsuppföljning. Fokus i år är användning av registerdata för att förbättra vården. Vi har bjudit in Susanna Lagersten från kvalitetsregistercentrum för att inspirera oss inför fortsatta förbättringsarbeten. Program

På grund av pandemin blir mötet helt digitalt och länk till mötet kan fås av lokal koordinator alternativt kontakta Annika Elmstedt, ae@hakir.se

Varmt Välkomna!

Marianne Arner registerhållare , Annika Elmstedt nationell koordinator

Nya åtgärdskoder för kärlkirurgi

Som en del av er kanske redan noterat har det kommit nya åtgärds- (KVÅ-) koder för kärlkirurgi. Vi har nu lagt till dessa koder i HAKIR så att ni kan lägga in dem när det behövs. Sekr Carina Friberg och jag har också gjort en liten utskriftsbar sida KVÅ koder kärl hand och arm utskriftsbar A4 vers 2 som ni kan klippa till och lägga in i kodboken i uppslaget sidan 20-21 om ni så önskar. Bilagan hittar ni också under Grundregistrering på denna hemsida.

Marianne Arner, registerhållare