GOD JUL och GOTT NYTT ÅR!

 

Stort tack för fina insatser under 2023! Kom ihåg att 22/1 är sista dag för inmatning av data för 2023.

Vi önskar er alla riktigt fina helger och ser fram emot fortsatt samarbete och ett nytt spännande registerår!

Marianne Arner Registerhållare och Annika Elmstedt Nationell registerkoordinator

Ny intressant artikel med HAKIR-data!

“Patient reported symptoms and disabilities before and after neuroma surgery: a register‑based study”. Emma Dahlin, Malin Zimmerman, & Erika Nyman

Neurom uppkommer efter nervskada då nervfibrerna inte regenererar eller regenererar felaktigt. Smärta är vanligtvis det mest framträdande symptomet. I studien identifierades 196 patienter i HAKIR, opererade för neurom, och deras besvär före och efter neuromkirurgi utvärderades. Neurom, förutom neurom i amputationsstump, saknar egen diagnoskod varför även koden T924 – ”sena besvär efter nervskada” tillsammans med operationskoderna nervreparation, nervrekonstruktion, transposition och neurolys användes för att identifiera studiepopulationen. Svåra preoperativa symptom sågs och där dominerade smärta vid belastning. Kvinnor skattade sina symptom högre än män avseende smärta utan belastning, svaghet samt rapporterade en högre totalpoäng på QuickDASH. Resultatet av kirurgi för olika kirurgiska metoder utvärderades och förmågan att utföra dagliga aktiviteter var bättre om man hade genomgått en nervreparation/rekonstruktion/transposition jämfört med om man genomgått en neurolys/adherenslossning. Smärta vid belastning samt domning i fingrarna visade en övergående förbättring vid 3 månader efter operation för att sedan vara på samma nivå vid 12 månader postoperativt som preoperativt. Ingen association sågs mellan val av preoperativa symptom och kirurgisk metod. Vi drar slutsatsen att neurom trots kirurgi ger grava bestående besvär som påverkar det dagliga livet för individen. Det är därför av betydande vikt att identifiera patienter med neurom samt att undvika risken för neurombildning genom att identifiera och behandla nervskador korrekt och i tid. Framtida studier skulle underlättas om neurom fick en egen ICD-kod.

Trevlig läsning! Erika Nyman,  Annika Elmstedt nationell koordinator

Inför 2024

Nu närmar sig årsskiftet, här några viktiga datum och nyheter:

   Sista dag för inmatning av formulär för 2023 är måndagen den 22 januari

Vår årliga HAKIR-dag planeras till den 17 april på Södersjukhuset i Stockholm, efterföljande arbetsgruppsmöten till den 18/4, inbjudan kommer i början av året

 

Vi har nu öppnat upp våra formulär för uppföljning av nervskada i handledsnivå.

Medianus och ulnaris avskärningarna är många gånger svåra skador och en mycket viktig patientgrupp att kunna följa upp via vårt register, vi önskar alla regionenheters delaktighet.

4a Nervskada handledsnivå operation

4b Nervskada handledsnivå funktion

 

Tack för era fina insatser med registreringen ute på enheterna! Marianne Arner registerhållare, Annika Elmstedt nationell koordinator

 

Ortopedkliniken Vrinnevisjukhuset

HAKIR växer vidare. I morgon 28/11 startar vi upp HAKIR-registrering på vår första ortopediska enhet. Det är ortopedkliniken på Vrinnevisjukhuset i Norrköping som tagit initiativet att ansluta vilket vi tycker är mycket bra. Enheten kommer initialt endast registrera sin elektiva handkirurgi.

Vi hoppas och tror att det kommer fungera väl, kanske även inspirera ytterligare ortopediska enheter att ansluta till registret och vår fina nationella samverkan.

Vår nya enhet hälsas varmt välkommen!

Annika Elmstedt nationell registerkoordinator , Marianne Arner registerhållare

 

 

3C stängt fredag fm 24/11

Registerplattformen 3C kommer vara helt stängd fredag förmiddag den 24 November kl 08-12 på grund av service och underhåll.

Ni kommer inte kunna registrera några formulär eller skicka enkäter under förmiddagen. Spara informationen om patienten och mata in när systemet är åter igång.

Hoppas det inte skapar alltför mycket merarbete för er alla ute på enheterna.

Vänliga hälsningar Annika Elmstedt nationell koordinator

Boktips!

Handrehabilitering är ett teamarbete som innebär ett nära samarbete mellan patient, läkare, arbetsterapeut, fysioterapeut och kurator. Under hela rehabiliteringsprocessen måste olika aspekter vägas in avseende såväl de skadade strukturerna och handens funktioner som patientens situation och möjligheter att genomföra rehabiliteringen.

Boken ”Handrehabilitering” ger en grund till hur man undersöker och behandlar skador och sjukdomar i händerna och hur man ska prioritera och tänka under rehabiliteringen.

Det är 30 år sedan den förra boken om handrehabilitering på svenska kom ut. Det har sedan dess skett en stor kunskapsutveckling och många nya forskningsrön inom bland annat neurobiologin har tillkommit. Även kirurgin har utvecklats mycket, mobilisering startar idag ofta i ett tidigt skede vilket ställer nya krav på träning och ortosanpassning.  Boken belyser bland annat den plastiska hjärnan och arbets- och fysioterapeuten roll som lärare och coach. Det finns även ett specifikt kapitel om betydelsen av det psykosociala behandlingsarbetet efter en handskada liksom om köldkänslighet som är ett stort bekymmer för många patienter – inte bara efter nervskador.

Primärt är målgruppen studenter inom arbetsterapi, fysioterapi och medicin. Men även kliniskt verksamma och kolleger inom primärvården kan ha stor nytta av boken.

Författarna Anders Björkman (professor i handkirurgi), Birgitta Rosén (leg. Arbetsterapeut och universitetslektor) samt Stefan Johansson (leg. Fysioterapeut) har arbetat gemensamt under många år inom handkirurgin vid Skånes universitetssjukhus i Malmö. Medförfattare är även Ingela Carlsson (leg arbetsterapeut och docent) och Karin Kristersson (leg hälso-och sjukvårdskurator/socionom)

Boken säljs bland annat via Studentlitteratur och  Catell.

Annika Elmstedt nationell registerkoordinator