Revidering av Grundformulär Operation

Måndag 11/10, kvällstid, kommer vi att revidera HAKIR 002 Grundformulär Operation. I den nya versionen har vi tagit med anestesimetod, orsakskoder och gjort en tydligare uppställning av “andra orsaker till reoperation”.

Att vi registrerar orsak till reoperation korrekt är av största vikt varför vi försökt förtydliga och förenkla. Vi har i samband med revideringen tagit fram en lathund som vi hoppas ska vara till nytta.

”HAKIR – Att tänka på vid registrering av operationer”

Vi har även en nyhet i vår patientenkät HAKIR HQ-8. Vi kompletterar med en fråga om rökning, en viktig och relevant variabel för vårt register.

Enkätsvaren fyller en central roll i vår uppföljning, uppmana gärna våra patienter lite extra till delaktighet, en hög svarsfrekvens är så betydelsefull.

(Systemet kommer ligga nere någon timma under själva uppdateringen och registreringar är då inte möjliga)

Hälsningar Marianne Arner Registerhållare och Annika Elmstedt nationell registerkoordinator

Inställd HAKIR-dag

Höstens planerade HAKIR-dag är tyvärr inställd. Alla verksamheter har en ökad belastning efter pandemin och några enheter har reserestriktioner. Fokus för verksamheterna ligger framförallt på arbete med lokala flöden då många patienter nu står i kö i väntan på operation.

Vi från centrala arbetsgruppen kommer istället göra flera verksamhetsbesök närmaste halvåret och ha tätare digitala avstämningar med alla enheter.

Vi hoppas kunna ta nya tag för en fysisk HAKIR-dag till våren.

Hälsningar Annika Elmstedt, nationell koordinator och Marianne Arner registerhållare

Årsrapport 2020

Årsrapporten för 2020 är nu klar och finns här för nedladdning.  I årsrapporten kan ni bland annat ta del av intressanta analyser och pågående registerforskning.

Tidigare årsrapporter för HAKIR finner ni under fliken Årsrapporter.

 

 

 

 

 

 

 

 


Vi har även den stora glädjen att få tillkännage att HAKIRs registerhållare Marianne Arner utnämnts till professor i handkirurgi vid Karolinska Institutet.

 

 

 

 

 

 

 

/Annika Elmstedt, Nationell koordinator

Ny vetenskaplig publikation med HAKIR- data

Malin Zimmerman och kolleger i Malmö och Linköping har undersökt köldkänslighet hos patienter med ulnarisnervpåverkan vid armbågen, så kallad ulnarisneurit. Man har samkört data med Nationella diabetesregistret (NDR) och har jämfört graden av köldkänslighet mellan patienter med eller utan diabetes. Köldkänslighet är en fråga i HAKIR-enkäten (HQ-8). Köldkänslighet är ett vanligt och uttalat symptom hos patienter med ulnarisneurit och alldeles särskilt hos diabetiker. Besvären minskade efter operation.

 

/Marianne Arner Registerhållare

Trevlig sommar!

Tack för fin samverkan under våren! 

Hoppas ni alla får möjlighet att njuta av sommaren och förhoppningsvis lite välförtjänt ledighet. 

Vecka 28-30 har vi semester, vid brådskande ärenden skriv till oss båda ma@hakir.se och ae@hakir.se  

 

Marianne Arner registerhållare och Annika Elmstedt registerkoordinator 

 

COPM nu i HAKIR

På initiativ från rehab-enheterna, som arbetar med utveckling av vården för plexusskador vid regionklinikerna i Umeå och Stockholm, har vi tagit fram ett nytt formulär, HAKIR 006 COPM.

COPM, Canadian Occupational Performance Measure är en individualiserad bedömning av en individs egen uppfattning av problem som denne stöter på vid utförande av en aktivitet. Instrumentet publicerades första gången 1990 och kommer ursprungligen från Canada. COPM har översatts till svenska av Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter. COPM är välbeforskat och evidensbaserat med en personcentrerad grund. För att få tillstånd att använda instrumentet i HAKIR krävdes avtal vilket vi nu lyckats få på plats.

Syftet med COPM är att upptäcka förändringar i en individs självrapporterade aktivitetsutförande över tid. Målgruppen är barn och vuxna med funktionshinder och lämpar sig väl vid utvärdering av olika behandlingsresultat inom vårt ämnesområde.

Det krävs förkunskaper för att kunna administrera instrumentet på ett korrekt sätt och manualen finns att köpa på Sveriges Arbetsterapeuters hemsida

 

 

 

 

 

Formulär HAKIR 006 COPM finner ni under Personalinformation\Utökad registrering

 

/Marianne Arner, registerhållare  och Annika Elmstedt, nationell koordinator