Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2017

Idag har vi med stolthet presenterat HAKIR på Nationella kvalitetsregisterkonferensen 2017 i Stockholm City Conference Center. På www.kvalitetsregister.se hittar du dokumentation från dagens konferens samt nyheter och aktuell information.

/ Marianne och Nina

 

 

Postrar för nedladdning

Under november månad har vi tagit fram två postrar, en om PROM och en om Omvårdnadsprojektet.

Klicka på bilden nedan för att ladda ner en pdf så att ni kan skriva ut och visa på era enheter.

 

HAKIR poster

Reviderade formulär; 7a,7b,8a och 8b

Nu är handledsformulären 7 och 8 reviderade och färdiga i både webb och på papper. Under fliken Personalinformation -> Formulär -> Utökad registrering finns de att ta del av. Där finns även formulär för PRWE. Hoppas att ni kommer uppskatta uppdateringen och att vi på sikt kommer att lära oss mycket nytt.

Omvårdnadsformulär i HAKIR

Ett nationellt omvårdnadsprojekt har precis avslutats, efter 1 års arbete. Syftet med projektet var att utvidga HAKIR så att registret speglar den omvårdnad som görs inom handkirurgin och därmed kunna möjliggöra för förbättringsarbete och forskning på området.

Projektet har mynnat ut i ett Omvårdnadsformulär som presenteras som ett webformulär som personalen på en Handkirurgisk mottagning ska kunna fylla i, i samband med ett postoperativt mottagningsbesök för sårbehandling. De omvårdnadsvariabler som tas upp i formuläret förutom sårbehandling är smärta och information. Formuläret kommer även att finnas i pappersform.

Genom att lyfta fram den omvårdnad som görs inom handkirurgin, via omvårdnadsformuläret, kommer detta formulär att komplettera de övriga registreringarna som görs inom HAKIR idag (operation, rehab, patientens upplevelse) och på så vis ge oss en bättre helhetsbild av hela vårdprocessen runt den handkirurgiska patienten.

Omvårdnadsformuläret ska i sitt första skede endast användas på de opererade patienterna som kliniken gör utökad registrering på; diagnoserna Flexorsenskada, Tumbasartros, Proteskirurgi  och Dupuytrens kontraktur, men även de som blir opererade p.g.a. infektion.

Formuläret kommer att börja användas i mindre skala i början av 2017 i Uppsala, Stockholm och Malmö på de kliniker som har varit med i arbetet att ta fram formuläret, innan det kan implementeras i resten av landet.

Eva Tallkvist, projektledare Omvårdnadsprojektet, leg sjuksköterska

Handkirurgiska kliniken, Akademiska sjukhuset Uppsala