Nytt formulär – Komplikationer

Vi har fått ett önskemål om att skapa ett specifikt formulär för komplikationer där man även kan registrera sådant som inte lett till någon reoperation. Formuläret är enkelt och baseras på vanliga diagnos- och åtgärdskoder. HAKIR 005 Komplikationsformulär .

Observera att detta inte ersätter registreringen av reoperationer i grundformuläret utan är ett extra tillägg.

Nya vetenskapliga publikationer

Under 2020 publicerades hela åtta nya artiklar där HAKIR data har kunnat användas. Studierna handlar bland annat om köldkänslighet före och efter karpaltunnelklyvning samt om hur socioekonomiska faktorer kan påverka resultat efter nervfriläggningar. Samtliga artiklar finns under Forskning & Förbättringsarbete i listen ovan. Det är mycket glädjande att registerdata kommer till nytta för att undersöka resultat av våra behandlingar inom handkirurgi och att vi kan lyfta fram patienternas egna upplevelser.

Validering av koder i HAKIR

För ett kvalitetsregister är det avgörande att data som samlas in är korrekta och mäter det som avses. Detta kallas validitet. HAKIR har tillsammans med Registercentrum Syd gjort en sk valideringsstudie för våra diagnos- och operationskoder. I samarbete med klinikerna har vi jämfört de koder som registrerats i HAKIR med journaluppgifter. Resultaten är sammanställda här:  HAKIR – Resultat av valideringsstudie MA 210129

Glädjande nog visade studien att koderna överensstämde till 85%, vilket får anses som ganska bra. Genom att vara noggranna vid allt registreringsarbete kan vi bli ännu bättre. Det allra bästa vore förstås om koderna automatiskt kunde överföras från journalen till registret, men sådana nationella lösningar finns tyvärr ännu inte på plats.

Trevlig läsning önskar Marianne Arner (registerhållare) och Lovisa Björnberg (registerspecialist, RC Syd)

 

Julhälsning från HAKIR-kontoret

God Jul och Gott Nytt (och bättre) år 2021

önskar vi på HAKIR kontoret!

Trots allt elände så har HAKIR fortsatt att utvecklas och förbättras under 2020. Vi har många spännande planer inför 2021 och hoppas att normala rutiner och arbetssätt snart kan återupptas inom sjukvården. Handfunktion är viktig för livskvalitet och våra insatser runt om i landet behövs.

Alla professioner och även våra patienter måste hjälpa till för att få igång bra processer och vi planerar en rad aktiviteter under 2021, med start 22 april på HAKIR-dagen.

 

Vi önskar er alla lugna, vilsamma och friska helgdagar.

Marianne & Maria

Ny nationell HAKIR-koordinator

Vår duktiga nationella koordinator Maria Mering kommer tyvärr att sluta efter årsskiftet för att uppfylla en livsdröm och flytta till Hälsingland. Hon har gjort ett fantastiskt arbete under det år hon haft tjänsten. Hemsidan är bättre än aldrig förr, vi har kommit igång med flera stora projekt med många förbättringar av registerfunktioner. Allt är i bästa ordning bland dokument och mappar. Stort tack till Maria och lycka till med det Nya Livet!

Glädjande nog har vi lyckats rekrytera en mycket bra efterträdare, nämligen fysioterapeut Annika Elmstedt. Annika har under ett antal år arbetat inom andra verksamheter, men återvänder nu ”hem” till handkirurgin. Hennes kvalifikationer passar extra bra just nu eftersom vi planerar att på allvar ta tag i huvudsyftet för HAKIR, nämligen att skapa bättre underlag för långsiktiga förbättringsarbeten inom svensk handkirurgi. Registerdata används fortfarande för lite i förbättringsarbeten och för uppföljning av resultat.

//Marianne, registerhållare