Revideringen av formulär är nu klar.

Nu är vi färdiga med revideringen av formulär 02a, 02b och 06a både i 3C och i papper. Det innebär att ni kan ersätta alla gamla pappersformulär (om i har skrivit ut några) och ersätta med dessa nya. Hoppas att ni kommer ha nytta av de uppdaterade formulären.

3 formulär

002 Grundformulär operation är nu reviderad

Det är med glädje som vi nu kan publicera vårt reviderade formulär “002 Grundformulär operation”. Den är uppdaterad i 3C och nu även i pappersform. Finns för utskrift under Personalinformation och HAKIR 002 Grundformulär operation.

002GrundOp_Bild_Vers10.160902