HAKIR 10 år

Varmt välkomna till jubileumsfirande 7 februari 2020!

Anmälan sker via lokal HAKIR-koordinator.

Marianne & Maria

Uppdaterat operationsformulär, flexorsenskada

Operationsformulär 2a. Flexorsenskada är uppdaterat och innehåller nu “Delning (venting) av pulleys?” för respektive finger samt alternativ “Lokalbedövning enligt WALANT” under Anestesiform.

Information från registerhållaren

Nu har vi en ny nationell registerkoordinator på plats. Vi välkomnar Maria Mering som närmast arbetat med Gyncancerregistret på Karolinska universitetssjukhuset. Kontaktuppgifter är uppdaterade på hemsidan och vi kommer successivt att se över alla dokument så att det står rätt uppgifter överallt.

Vi kan också berätta att vi hade ett tekniskt problem med vår webenkät i måndags 16 september när vi flyttade funktionen som skickar ut enkäter. Funktionen ligger nu helt inne i själva registret. Detta är en förändring som vi önskat sedan en tid tillbaka mest för att minska beroendet av privata aktörer. Nu skall det hela vara på plats och förhoppningsvis fungera bra igen.

Någon har kanske också noterat att utdatarapporterna (till höger på sidan) inte blivit uppdaterade sedan juni. Detta beror på Qlikview administrationen i Region Skåne. Felet är anmält och skall förhoppningsvis snart vara åtgärdat.

Marianne Arner, registerhållare

Årsrapport för 2018 för HAKIR är nu klar

Vi presenterar data för över 100.000 operationer och 70.000 enkätsvar. Syftet med årsrapporten är att väcka intresse för våra behandlingsresultat inom handkirurgi i Sverige och att stimulera till att successivt förbättra vården. Genom att långsiktigt fortsätta kvalitetsuppföljningen i HAKIR och se till att data som läggs in i registret är korrekta och kompletta kommer vi med tiden att kunna lära oss mycket om vilka behandlingar som fungerar bäst för våra patienter.

Marianne Arner, registerhållare