002 Grundformulär operation uppdaterat

I formuläret “002 Grundformulär operation” registreras nu förutom huvudoperatörens initialer även eventuell assisterande operatörs initialer. Uppdatering är gjord i 3C och även pappersformuläret är uppdaterat till Version 11. Pappersversionen går att ladda ner från hemsidan: Personalinformation – Formulär – Grundregistrering.

Nytt formulär: Medfödda avvikelser

Nu finns ett nytt formulär i 3C, Medfödda avvikelser – Diagnosformulär.

Formuläret finns också att ladda ner och skriva ut här på hemsidan.

 

God Jul!

HAKIR-kontoret är stängt v. 52 och vi önskar alla en riktigt god jul.

Marianne & Maria

Nytt kösystem för uttag av rapporter

Vi har  lanserat ett nytt kösystem för era rapporter i Computo!

När ni startar en rapport får ni numera ett ”könummer” som räknar ner er plats i kön tills att rapporten ”processas” i systemet.

OBS! Ha endast ett ”Comporto/Computo-fönster” öppet när ni kör en rapport.