Uppsats som helt är baserad på HAKIR´s registerdata.

Gå in under fliken Forskning och läs Deniz Demirag´s uppsats från HAKIR-data, Sex- and age-related differences in patient-reported outcomes 3 and 12 months after digital nerve repair. 

Supervisor: Marianne Arner

Co-supervisor: Linda Evertsson

 

Multiprofessionellt förbättringsprojekt i HAKIR 2019

HAKIR har bjudit in anslutna kliniker till att göra ett multiprofessionellt förbättringsarbete, för att ta vara på data som vi har i registret och som kan förbättra för personal och patienter. Registret fick svar från tre kliniker som redovisade en bra projektbeskrivning och ett bra mål, som ska redovisas på nästa nationella HAKIR-dag. Alla tre kliniker kommer följa upp arbetet under projektens gång för bästa resultat och rutiner. Ett ekonomiskt projektbidrag betalas ut till klinikerna för lönekostnad samt mat- och möteskostnad för personal som är med i projektet.

Mer information finns att läsa under fliken “Förbättringsarbete”.

HAKIR – månadens register på RCSyd´s hemsida

Vad är du mest stolt över gällande registret?
– Det multiprofessionella och nationella samarbetet inom handkirurgin som vi på relativt kort tid skapat genom HAKIR är jag mycket stolt över. Vårt fokus på patientrapporterade data är också en styrka eftersom handkirurgi i mycket gäller att förbättra livskvalitet och då måste vi involvera våra patienter i utvärderingen av vården /Marianne Arner

Läs hela artikeln här: