Frågor & svar för patienter

Måste man ha ett aktiverat 1177 konto för att kunna svara på enkäterna?

Svar: Ja, alla våra enkäter skickas via 1177 vårdguidens e-tjänster, för att kunna ta del av enkäterna måste du logga in  på 1777 med hjälp av ditt bank-id och välja aviseringar, sms och/eller mejl.

QR koden tar mig inte till enkäten?

Svar: QR koderna går enbart till 1177’s och HAKIRs hemsidor där kan du finna information om både 1177 och kvalitetsregistret men själva enkäten kommer till din inkorg i 1177.

Jag minns inte om jag fyllde i någon enkät före operationen, vad ska jag göra då?

Svar: Du kan fylla i enkäten efter operation oavsett om du har fyllt i en före eller inte, vi skickar uppföljningen till dig när det är dags. Är du inte säker på om du har fyllt i dina kontaktuppgifter tidigare eller har bytt mailadress eller mobiltelefonnummer så är vi tacksamma om vill fylla i dem igen.

Om jag upplever att mitt allmänna hälsotillstånd eller en annan skada/sjukdom som jag har i min hand/arm påverkar hur jag svarar, hur ska jag göra?

Svar: Det går bra att fylla i enkäten ändå!

Jag utför helt andra hushållssysslor eller aktiviteter än de exempel som anges i enkäten, vad ska jag svara?

Svar: Svara det du bedömer stämmer bäst överens med hur du tror att du skulle ha utfört uppgiften. Oavsett hur du skulle utföra uppgiften (hjälpmedel, teknik etc.).