Patientinformation i fickformat

Vi har tagit fram en kort patientinformation i fickformat som kan vara till stöd när vi ska informera patienterna om syftet med vårt kvalitetsregister och vikten av deras medverkan.

På baksidan kan varje enhet själva fylla på med viktiga “komihåg”,  exempelvis inklusion/exklusionskriterier, utökade diagnoser eller aktuella forskningsprojekt.

 

 

Vi har även tryckt upp ett antal i ett vykortsliknande material som vi distribuerat till alla enheter, hoppas de ska komma till nytta. Hör av er om ni behöver fler.

Hälsningar Annika Elmstedt, nationell koordinator