Patientinformation på arabiska

Nu är arabiska patientinformationen färdig. Den finns under fliken Language där du också hittar spansk och turkisk patientinformation samt en engelsk sida med patientinformation, mätmanual, formulär och annat.

Förslagsvis kan ni ha alla språk av patientinformationerna i väntrummet på mottagningen eller annan plats där patienter kan bli informerade om HAKIR.