Patientinformation

Här hittar du vår nationella patientinformationsbroschyr:

HAKIR patientinformationbroschyr 2022

 

Enkätinformation

Uppgifter om vilka eventuella symtom och hand/armfunktion du har före jämfört med efter operation samt vad du tycker om vården du fått är en viktig del av HAKIR. Vi kommer därför att fråga dig om du vill fylla i en enkät.

Före din operation kommer din vårdgivare att berätta för dig när det är dags att fylla i enkäten.

Tre och tolv månader efter din operation skickar vi E-post till dig med en länk till din uppföljningsenkät. Du kommer även att få en påminnelse via SMS, OBS detta sms skickas från RC Syd vår IT-plattform.

Vid några enheter utgår även en enkät 3 v efter din operation, med denna enkät vill vi fånga din upplevelse av vården och omhändertagandet.

 

Om du har frågor angående HAKIR, kontakta lokal koordinator på den enhet där du har fått eller ska få din behandling.

Norrlands Universitetssjukhus, Umeå:

Merit Nyström, E-post: merit.nystrom@regionvasterbotten.se Tel: 090-785 20 88

Annika Andersson, E-post: annika.h.andersson@regionvasterbotten.se Tel: 090-785 36 95

Akademiska sjukhuset, Uppsala:

Eva Nordin, E-post: eva.nordin@akademiska.se Tel: 018-611 96 30

Elisabethsjukhuset, Uppsala

Torun Liljeholm-Baroudi, E-post: torun.liljeholm-baroudi@aleris.se Tel: 018-18 88 03

Södersjukhuset, Stockholm:

Carina Friberg, E-post: carina.m.friberg@regionstockholm.se Tel: 08-123 633 65

HandCenter, Stockholm:

Anette Gustafsson Liedberg, E-post:  anette.gustafsson@handcenter.se Tel: 08-59 90 04 92

info.stockholm@handcenter.se

Liljeholmens ortopedi, Stockholm:

Hannah Tellander Rosdahl,  E-post: hannah.tellander@ptj.se Tel : 08-709 22 90

Farsta Ortoped- och Kirurgklinik

Carin Ivarsson, E-post: carin.ivarsson@dbivard.se Tel: 0763-286728

Universitetssjukhuset, Örebro:

Kajsa Jägerbro, E-post: kajsa.jagerbro@regionorebrolan.se Tel: 019-602 52 54

Emil Alexis, E-post: emil.alexis@regionorebrolan.se Tel: 019-602 51 82

Capio Läkargruppen, Örebro:

Mats Lindström, E-post: mats.lindstrom@capio.se

Camilla Lundkvist, E-post: camilla.lundkvist@capio.se Tel: 019-15 95  16

Universitetssjukhuset, Linköping:

Sandra Johansson, E-post: sandra.ma.johansson@regionostergotland.se Tel: 010-103 37 20.

Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg:

Ingen från 2018-11-27

HandCenter, Göteborg:

Annika Andersson, E-post: annika.andersson@handcenter.se

Carina Elofsson, E-post: carina.elofsson@handcenter.se Tel: 031-85 04 48

Capio Movement, Halmstad:

Charlotte Zadik, E-post: charlotte.zadik@capio.se Tel: 010-200 72 01

Skånes universitetssjukhus, Malmö:

Helena Hansson, E-post: helena.p.hansson@skane.se Tel: 040-33 77 87