Patientinformation

Här hittar du vår nationella patientinformationsbroschyr som handlar om HAKIR. Om du har frågor angående HAKIR så finner du kontaktpersonen här nedan på det sjukhus där du har fått eller ska få din behandling. Har du frågor av mer övergripande slag så är du varmt välkommen att kontakta central registerkoordinator via mail: nl@hakir.se

HAKIR Patientinformation Nationell 2018

Umeå: Merit Nyström E-post: merit.nystrom@vll.se Tel: 090-785 20 88

Uppsala: Eva Nordin E-post: eva.nordin@akademiska.se Tel: 018-611 96 30

Stockholm: Nina Lindblad E-post: nl@hakir.se Tel: 08-616 20 13

Örebro: Kajsa Jägerbro E-post: kajsa.jagerbro@regionorebrolan.se Tel: 019-602 52 54

Capio Örebro: Camilla Lundkvist E-post: camilla.lundkvist@capio.se Tel: 019-15 95 16

Linköping: Linda Andersson E-post: linda.ang.andersson@regionostergotland.se Tel: 010-103 37 20 månd-fred kl 13-15

Göteborg Sahlgrenska: Ingen från 2018-11-27

Göteborg Hand Center: Annika Andersson Annika.Andersson@Handcenter.se och

Carina Elofsson Carina.Elofsson@Handcenter.se

Tel: 031-85 04 45

Malmö: Helena Hansson E-post: helena.p.hansson@skane.se Tel: 040-33 77 87