Patientinformation

Här hittar du vår nationella patientinformationsbroschyr:

HAKIR Patientinformation Nationell 2019

 

Enkätinformation

Uppgifter om vilka eventuella symtom och hand/armfunktion du har före jämfört med efter operation samt vad du tycker om vården du fått är en viktig del av HAKIR. Vi kommer därför att fråga dig om du vill fylla i en enkät.

Före din operation kommer din vårdgivare att berätta för dig när det är dags att fylla i enkäten.

Tre och tolv månader efter din operation skickar vi E-post till dig med en länk till din uppföljningsenkät. Du kommer även att få en påminnelse via SMS.

 

Om du har frågor angående HAKIR, kontakta lokal koordinator på den enhet där du har fått eller ska få din behandling.

Umeå:

Merit Nyström E-post: merit.nystrom@regionvasterbotten.se Tel: 090-785 20 88

Annika Andersson E-post: annika.h.andersson@regionvasterbotten.se Tel: 090-785 36 95

Uppsala:

Eva Nordin E-post: eva.nordin@akademiska.se Tel: 018-611 96 30

Stockholm:

Ida Sörling Mannervik E-post: ida.sorling-mannervik@sll.se Tel: 08-616 21 48

Carina Friberg E-post: carina.m.friberg@sll.se

Örebro:

Kajsa Jägerbro E-post: kajsa.jagerbro@regionorebrolan.se Tel: 019-602 52 54

Emil Alexis E-post: emil.alexis@regionorebrolan.se Tel: 019-602 51 82

Örebro Capio:

Camilla Lundkvist E-post: camilla.lundkvist@capio.se Tel: 019-15 95 16

Linköping:

Sandra Johansson E-post: sandra.ma.johansson@regionostergotland.se Tel: 010-103 65 84

Göteborg Sahlgrenska:

Ingen från 2018-11-27

Göteborg Hand Center:

Annika Andersson E-post: annika.andersson@handcenter.se

Carina Elofsson E-post: carina.elofsson@handcenter.se Tel: 031-85 04 45

Halmstad Capio Movement:

Charlotte Zadik E-post: charlotte.zadik@capio.se Tel: 010-200 72 01

Malmö:

Helena Hansson E-post: helena.p.hansson@skane.se Tel: 040-33 77 87