Patientinformationsmaterial Rehab

 

Förenkla vardagen

patientbroschyr framtagen i region Skåne med tips  till patienter  som vänder sig till patienter med handen i bandage eller försämrad handfunktion v 2 2017.

Ulnarisentrapment

Patientbroschyr framtagen av Handkirurgiska kliniken Södersjukhuset med information och råd  till patienter vid påverkan på ulnarisnerven

Känselträning

Efter en nervreparation växer nervfibrerna ut till nya hudområden och beröring av dessa hudområden projiceras då inom nya områden i hjärnbarken. Det sker en funktionell omorganisation i hjärnan – handen ”talar ett nytt språk” till hjärnan och patienten behöver känselträning för att lära sig tolka de nya signalerna.
Det finns idag evidens för att använda sig av hjärnans plastiska förmåga i träningen s k guided plasticity, och att starta känselträningen tidigt – direkt efter kirurgin. (Rosén B et al. Enhanced early sensory outcome after nerve repair as a result of immediate post- operative re-learning: a randomized controlled trial. J Hand Surg, European Volume. 2015; 40 (6), 598-606, Vikström Pet al.The effect of early relearning on sensory recovery 4 to 9 years after nerve repair: a report of a randomized controlled study. J Hand Surg, European Volume. 2018; 43 (6), 626-630)

Patientbroschyr är framtagen vid Handkirurgens Rehabavdelning i Malmö för känselträning efter medianus- och ulnarisnervskador .

Sensory relearning

Patientbroschyr känselträning översatt till engelska.

 

Tidig aktiv träning efter böjsenskada- Finger

Tidig aktiv träning efter böjsenskada- Tumme

Patientbroschyrer framtagen av Handkirurgiska kliniken Södersjukhuset, Stockholm. Regim och träning, tidig aktiv träning vid böjsenkada