Persisk patientinformation

Nu har vi persisk patientinformation för att informera om HAKIR.